Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sinaloa, Mexico 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Sinaloa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sinaloa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Sinaloa

Địa điểm
Mexico
Sinaloa
Viện nghiên cứu tâm lý học cao cấp , ISEP, là một tổ chức giáo dục đại học tư nhân châu Âu và can thiệp lâm sàng trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng, khoa ...
Tecnológico de Monterrey được tạo ra để phát triển các nhà lãnh đạo có khả năng làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ vào một nền giáo dụ...
CHÚNG TÔI LÀ AI? Chúng tôi là một cơ sở giáo dục với một mô hình độc đáo trên thế giới về tính linh hoạt và trao quyền cung cấp cho học sinh vì nó c...