Các Trường học & Các trường Đại học ở Nauy

Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nauy 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Na Uy. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Na Uy. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Na Uy và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Na Uy và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Na Uy: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

3 Kết quả trong Na Uy

UIT The Arctic University of Norway

Master MSc Na Uy Tromsø Alta Narvik January 2019 + 1 nhiều hơn

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective.


University College of Southeast Norway

Tiến sĩ MSc Na Uy Drammen Porsgrunn Rauland Hønefoss Bø i Telemark Kongsberg Horten January 2019 + 5 nhiều hơn

The University College of Southeast Norway (USN) is the country’s second largest state-owned university college, measured in the total number of students, and larger than several of Norway’s universities.


Bjørknes College

Bachelor Khóa học Na Uy Oslo January 2019