Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Niu-Di-Lân 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở New Zealand. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở New Zealand. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở New Zealand và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu New Zealand và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại New Zealand: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

7 Kết quả trong New Zealand

Địa điểm
New Zealand
Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime...
For more than 80 years, Massey University has helped shape the lives and communities of people in New Zealand and around the world. Its forward-thinki...
Here, at Otago, you will have unprecedented opportunities. You will be taught by international experts in their fields; you will gain a world-class qu...
NZMA delivers employment-focused vocational training across 11 campuses in New Zealand to 4,500 students each year in the fields of hospitality, cooke...
Laureate is the largest education network in the world. Laureate International University Institutions offer hundreds of career-focused, undergraduat...
Academy Group New Zealand is one of New Zealand’s most established private education providers offering an extensive range of learning programmes at L...
Ntec is structured so all schools within the integrated organisation operate with common directors under a common quality management system.