Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Nga 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Nga. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nga. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Nga. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Nga. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Nga và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Nga và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Nga: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Ural Federal University (UrFU) is one of the leading and largest higher educational institutions in Russia bringing together fundamental education and innovative approach. Ranked 331st in the QS World ... Đọc thêm

Ural Federal University (UrFU) is one of the leading and largest higher educational institutions in Russia bringing together fundamental education and innovative approach. Ranked 331st in the QS World University Rankings, UrFU is a world-class university, an international research and education hub in the heart of Eurasia. Đọc ít hơn

Kursk State Medical University (KSMU) occupies a prestigious level in teaching General Medical, Dentistry and Pharmacy in English medium and in preparing international students. This occupancy shown a ... Đọc thêm

Kursk State Medical University (KSMU) occupies a prestigious level in teaching General Medical, Dentistry and Pharmacy in English medium and in preparing international students. This occupancy shown as being the oldest medical university teaching in English medium in Russia and holding the highest number of international students from different nationality as in it spheres. Đọc ít hơn
Nga trực tuyến

Dorji Banzarov Buryat State University (BSU) is a backbone educational institution that trains personnel for all bodies and establishments in education, science, management, economy, healthcare, socia ... Đọc thêm

Dorji Banzarov Buryat State University (BSU) is a backbone educational institution that trains personnel for all bodies and establishments in education, science, management, economy, healthcare, social sphere. One of the fundamental principles that BSU adheres to is the implementation of a continuing education system in training academic and teaching professionals: from high schools and vocational training colleges to the university, postgraduate, and doctoral degree levels. Đọc ít hơn

The mission of Belgorod State University (BelSU) is to solve research problems of international and national significance, to harmoniously integrate the educational, research, social and cultural func ... Đọc thêm

The mission of Belgorod State University (BelSU) is to solve research problems of international and national significance, to harmoniously integrate the educational, research, social and cultural functions of the University, to train highly qualified professionals capable of ensuring the competitiveness of Russia and Belgorod region in the global socio-economic arena, and to preserve and develop the cultural and moral legacy of the country and the region. Đọc ít hơn

Ural State Medical University is a recognized centre of medical science. Its advances and achievements influence innovative regional development. Researchers of the Ural State Medical University colla ... Đọc thêm

Ural State Medical University is a recognized centre of medical science. Its advances and achievements influence innovative regional development. Researchers of the Ural State Medical University collaborate with the Russian Academy of Science in the Ural region, Federal Scientific Institutes of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, foreign institutions and organizations in China, Denmark, Hungary, and other countries. Đọc ít hơn

The State Budgetary Institution of Higher Professional Education «Voronezh State Medical University, named after N.N. Burdenko» of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, is known as ... Đọc thêm

The State Budgetary Institution of Higher Professional Education «Voronezh State Medical University, named after N.N. Burdenko» of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, is known as one of its leading research and teaching centres with a total of about 5,000 students. It is one of the oldest educational institutions in Russia. Đọc ít hơn

Saratov State Medical University is one of the oldest universities in Russia. Specialists at research and development institutes, centres, laboratories, museums, and innovation groups at Saratov State ... Đọc thêm

Saratov State Medical University is one of the oldest universities in Russia. Specialists at research and development institutes, centres, laboratories, museums, and innovation groups at Saratov State Medical University conduct fundamental and applied scientific research. Đọc ít hơn

The Far Eastern State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation is a federal state budgetary educational institution of higher education.

The Far Eastern State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation is a federal state budgetary educational institution of higher education. Đọc ít hơn

Voronezh State University is a research-led institution and its research activities are organised within a network of 18 faculties, 6 research institutes, 16 research laboratories administered by the ... Đọc thêm

Voronezh State University is a research-led institution and its research activities are organised within a network of 18 faculties, 6 research institutes, 16 research laboratories administered by the Russian Academy of Sciences; Đọc ít hơn

Novosibirsk state university (Russia), located in the heart of Akademgorodok, is a world-famous research center of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Results of the research conducted ... Đọc thêm

Novosibirsk state university (Russia), located in the heart of Akademgorodok, is a world-famous research center of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Results of the research conducted by the university staff in the fields of nuclear physics, particle physics, biotechnology, the creation of nano-materials, laser systems of new generation, innovative methods of cancer treatment, are known all over the world. Đọc ít hơn