Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Arkhangelsk Oblast, Nga 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Arkhangelsk Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Arkhangelsk Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Arkhangelsk Oblast

Địa điểm
Nga
Arkhangelsk Oblast
NArFU’s strategic tasks are closely linked with implementation of the national geopolitical interests in the Arctic. Russia lacks experts and technolo...