Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Buryatia, Nga 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Buryatia. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Buryatia đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Buryatia. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Buryatia đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Dorji Banzarov Buryat State University (BSU) is a backbone educational institution that trains personnel for all bodies and establishments in education, science, management, economy, healthcare, socia ... Đọc thêm

Dorji Banzarov Buryat State University (BSU) is a backbone educational institution that trains personnel for all bodies and establishments in education, science, management, economy, healthcare, social sphere. One of the fundamental principles that BSU adheres to is the implementation of a continuing education system in training academic and teaching professionals: from high schools and vocational training colleges to the university, postgraduate, and doctoral degree levels. Đọc ít hơn