Far Eastern State Medical University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Far Eastern State Medical University thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga là một cơ sở giáo dục đại học được ngân sách nhà nước cấp liên bang.

Far Eastern State Medical University thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga là một trong những cơ sở giáo dục và khoa học hàng đầu của vùng Viễn Đông. Trường có 7 khoa, 42 phòng ban. Hàng năm các trường đại học tốt nghiệp 450 bác sĩ, dược sĩ, 3500 bác sĩ chuyên khoa cao hơn và 600 học viên trung cấp nghề nâng cao trình độ.

Địa điểm

Khabarovsk

Address
Karl Marx Street,35
680000 Khabarovsk, Khabarovsk Krai, Nga

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn