Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Novosibirsk Oblast, Nga 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Novosibirsk Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Novosibirsk Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Novosibirsk Oblast

Địa điểm
Nga
Novosibirsk Oblast
Novosibirsk state university (Russia), located in the heart of Akademgorodok, is a world-famous research center of Siberian Branch of the Russian Acad...