Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Voronezh Oblast, Nga 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Voronezh Oblast. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Voronezh Oblast đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Voronezh Oblast

Địa điểm
Nga
Voronezh Oblast
Voronezh State University is a research-led institution and its research activities are organised within a network of 18 faculties, 6 research institu...