Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Asahikawa, Nhật Bản 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Asahikawa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Asahikawa đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Asahikawa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Asahikawa đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Asahikawa Medical University was founded at the behest of the national government in November 1973 as the first national medical university to be established to improve regional medical services and w ... Đọc thêm

Asahikawa Medical University was founded at the behest of the national government in November 1973 as the first national medical university to be established to improve regional medical services and welfare and reduce urban/rural medical-care disparities. Đọc ít hơn