Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hirosaki, Nhật Bản 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hirosaki. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hirosaki đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Hirosaki

Địa điểm
Nhật Bản
Hirosaki
Hirosaki University was established in the former castle town of Hirosaki in 1949. It is a national university and is located in Aomori Prefecture, si...