Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Lima, Peru 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lima. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lima đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Lima

Địa điểm
Peru
Lima
Khu vực đại học đang đối mặt với một trong những thách thức thú vị nhất trong lịch sử của nó, kể từ khi thành lập Đại học Bologna gần một nghìn năm tr...