Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pháp 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Pháp. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pháp. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Pháp và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Pháp và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Pháp: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

14 Kết quả trong Pháp

Địa điểm
Pháp
Created in 1872 and based in Lyon, France, with multiple international campuses, emlyon business school is a top European business school devoted to l...
UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, foo...
Established in 1819, ESCP Europe is the oldest business school in the world. Its mission is to develop the next generation of transnational business l...
Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime...
University Bourgogne Franche-Comté (UBFC) is a public university federating 7 Higher Education and Research (HER) Institutions operating in the Bourgo...
L’ESEM FRANCE promeut l’acquisition de compétences professionnelles à travers des cursus internationaux, permettant aux étudiants francophones d’intég...
The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwine...
The University of Bordeaux was newly established in 2014 following the merger of three universities. Ranked among the top universities in France for t...
Grenoble Ecole de Management (GEM) has earned both national and international recognition. More than just a school, GEM represents an open-ended labor...
L’École Supérieure d’Ostéopathie naît en avril 1990 à l’initiative de son actuel Président & Directeur d’Études Roger CAPOROSSI, ostéopathe diplômé de...
Eight renowned European universities, all recognized as centres of excellence in public health higher education, are collaborating to deliver Europubh...
With its nine Training and research departments (UFR) and its Institute of Technology (IUT), Paris Descartes University encompasses all the fields of ...
ESO Paris Supostéo est l'école d'ostéopathie référente en France et en Europe. Fondée en 1990, l?Ecole Supérieure d?Ostéopathie est pionnière de la f...
At the College of e-Learning, we offer the same City Colleges courses but in an online format. Students enjoy the benefits of world class online resou...