Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Besançon, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Besançon. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Besançon đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Besançon

Địa điểm
Pháp
Besançon
University Bourgogne Franche-Comté (UBFC) là một trường đại học công lập liên kết với 7 tổ chức nghiên cứu và giáo dục đại học (HER) hoạt động tại khu...