Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bordeaux, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bordeaux. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bordeaux đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Bordeaux

Địa điểm
Pháp
Bordeaux
Đại học Bordeaux được thành lập vào năm 2014 sau khi sáp nhập ba trường đại học. Nằm trong số các trường đại học hàng đầu của Pháp về chất lượng các k...