Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Pessac, Pháp 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pessac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pessac đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pessac. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pessac đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Bordeaux was newly established in 2014 following the merger of three universities. Ranked among the top universities in France for the quality of its academic courses and research, i ... Đọc thêm

The University of Bordeaux was newly established in 2014 following the merger of three universities. Ranked among the top universities in France for the quality of its academic courses and research, it was awarded the “Initiative of Excellence” by the French government in 2011. Đọc ít hơn
Bêlarut , Pessac , Tài năng + 2 Hơn Ít hơn