Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Rennes, Pháp 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Rennes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rennes đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Rennes

Địa điểm
Pháp
Rennes
UniLaSalle trains generalist engineers to hold high-level executive and top management positions in the following sectors especially: agriculture, foo...
Six European universities collaborate to deliver Europubhealth+, an innovative, integrated 2-year Master course for students wishing to engage in a pu...