Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Talence, Pháp 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Talence. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Talence đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Talence

Địa điểm
Pháp
Talence
The University of Bordeaux was newly established in 2014 following the merger of three universities. Ranked among the top universities in France for t...