Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Doha, Qatar 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Doha. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Doha đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Doha

Địa điểm
Qatar
Doha
Established in 2001 as a partnership between Cornell University and Qatar Foundation, WCMC-Q is part of Weill Cornell Medical College in New York and ...
Hamad Bin Khalifa University (HBKU), a member of Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development (QF), was founded in 2010 to conti...