Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Doha, Qatar 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Doha. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Doha đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Doha

Địa điểm
Qatar
Doha
Được thành lập vào năm 2001 như là một quan hệ đối tác giữa Đại học Cornell và Qatar Foundation, WCMC-Q là một phần của Weill Cornell Medical College ...
جامعة حمد بن خليفةجامعة حمد بن خليفة , một thành viên của Quỹ Phát triển Giáo dục, Khoa học và Cộng đồng Qatar, được thành lập vào năm 2010 để đóng gó...