Các Trường học & Các trường Đại học ở Quần đảo Virgin

Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Quần đảo Virgin 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Quần đảo Virgin (Mỹ). Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Quần đảo Virgin (Mỹ). Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Quần đảo Virgin (Mỹ) và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Quần đảo Virgin (Mỹ) và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Quần đảo Virgin (Mỹ): điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

1 Kết quả trong Quần đảo Virgin (Mỹ)

University of the Virgin Islands

BSc Quần đảo Virgin (Mỹ) Charlotte Amalie Hoa Kỳ September 2019

The University of the Virgin Islands is a learner-centered institution dedicated to the success of its students and committed to enhancing the lives of the people of the U.S. Virgin Islands and the wider Caribbean through excellent teaching, innovative research, and responsive community service.