Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Romania 2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Romania. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Romania. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Romania. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Romania. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Romania và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Romania và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Romania: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, inte ... Đọc thêm

The mission of the University of Oradea is to provide education and research to a high standard of quality in a national and international context of social, professional and, last but not least, intellectual development of the individual, and at the same time to contribute to the social and cultural development of Oradea. These missions are shaped by objectives such as attracting students from all over the world, positioning the university among the best educational institutions in the country and in Europe and conveying a wider community to the significance and importance of academic education and scientific research in general and the one conducted within this university, in particular. The University of Oradea has materialized international relations with 352 institutions from 39 countries. Đọc ít hơn

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara.

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara. Đọc ít hơn

In 1970, the Faculty of Medicine was founded within the University of Craiova. The genesis of University of Medicine and Pharmacy Craiova was the solution for the complex issues related to the health ... Đọc thêm

In 1970, the Faculty of Medicine was founded within the University of Craiova. The genesis of University of Medicine and Pharmacy Craiova was the solution for the complex issues related to the health system in the South-West of the country, an answer to the organizational and demographical corresponding need of specific structures of medical higher education in Romania. Đọc ít hơn

One of the oldest and traditional educational places in Romania, it was founded in 1879 as a Faculty of Medicine, later being associated with other three institutions which complete the medical instru ... Đọc thêm

One of the oldest and traditional educational places in Romania, it was founded in 1879 as a Faculty of Medicine, later being associated with other three institutions which complete the medical instruction area – the Faculty of Pharmacy, the Faculty of Dentistry and the Faculty of Medical Bioengineering. Đọc ít hơn

We are the oldest and most prestigious technical university in Romania. The Polytechnic University of Bucharest comprises 15 faculties, 95 bachelor programs, 183 masters programs and 14 scientific fie ... Đọc thêm

We are the oldest and most prestigious technical university in Romania. The Polytechnic University of Bucharest comprises 15 faculties, 95 bachelor programs, 183 masters programs and 14 scientific fields of doctorate. Đọc ít hơn

The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV B) is an accredited public higher education and research institution with legal personality, belongs to the network of ... Đọc thêm

The University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV B) is an accredited public higher education and research institution with legal personality, belongs to the network of public higher education institutions, and is an apolitical and non-profit organization. Đọc ít hơn