Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Timisoara, Romania 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Timișoara. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Timișoara đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Timișoara

Địa điểm
Romania
Timișoara
Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania...