Các Trường học & Các trường Đại học ở Saint Kitts và Nevis

Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Saint Kitts và Nevis 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Saint Kitts and Nevis . Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Saint Kitts and Nevis . Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Saint Kitts and Nevis và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Saint Kitts and Nevis và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Saint Kitts and Nevis : điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

2 Kết quả trong Saint Kitts and Nevis

International University Of The Health Sciences

M.D. Khóa học Saint Kitts and Nevis Basseterre

IUHS uses a innovative, low cost solution to transform the learning experience and underlying economics of medical education, with the goal of addressing the global shortage, inequitable distribution, and demographic representation of healthcare professionals, especially in primary care.


University of Medicine and Health Sciences

M.D. Saint Kitts and Nevis Basseterre Hoa Kỳ New York

Welcome to University of Medicine & Health Sciences, a state-of-the-art Caribbean medical school catering to the individual needs of its students. UMHS strives for excellence, with a focus on small class sizes, high student retention and tremendous outcomes that help students reach their dreams.