Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Basseterre, Saint Kitts and Nevis 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Basseterre. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Basseterre đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Basseterre

Địa điểm
Saint Kitts and Nevis
Basseterre
Về Nhiệm vụ IUHS sử dụng một giải pháp chi phí thấp sáng tạo để biến đổi các kinh nghiệm học tập và kinh tế cơ bản của giáo dục y tế, với mục tiêu giả...
Chào mừng đến với Đại học Y khoa & Sức khỏe Khoa học Một nhà nước-of-the-nghệ thuật phục vụ trường y Caribbean đến nhu cầu cá nhân của học sinh. U...