Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở A Coruña, Tây Ban Nha 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở A Coruña. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở A Coruña đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong A Coruña

Địa điểm
Tây Ban Nha
A Coruña
Đại học Coruna Được thành lập theo Luật Đại học Galician vào 11/1989 vào ngày 20 tháng 7 năm 1989. Hội đồng Lập hiến thông qua Quy chế Đại học vào ngà...
Ngôn ngữ Horizons khuyến khích việc học ngôn ngữ nước ngoài và ngâm văn hóa thông qua các nghiên cứu trên tàu và các chương trình thực tập. Chúng tôi ...
Đại học châu Âu Campus Được biết, liên tục đào tạo là một giá trị chiến lược ưu tiên trong quá trình thay đổi công nghệ, kinh tế và xã hội là một yếu...