Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Castellón, Tây Ban Nha 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Castellón de la Plana. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Castellón de la Plana đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Castellón de la Plana

Địa điểm
Tây Ban Nha
Castellón de la Plana
Đại học Jaume I (UJI) đã trở thành trung tâm nghiên cứu và giáo dục bậc cao vào ngày 27 tháng 2 năm 1991 để đáp ứng nhu cầu xã hội nhất quán trong khu...