Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Thụy Điển 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Thụy Điển. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Thụy Điển. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Thụy Điển và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Thụy Điển và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Thụy Điển: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

11 Kết quả trong Thụy Điển

Lund is Sweden’s most attractive study destination. The University offers one of the broadest ranges of programmes and courses in Scandinavia, based o...
KTH Royal Institute of Technology has served as one of Europe’s key centres of innovation and intellectual talent for almost two hundred years. Recogn...
At Mälardalen University people meet who want to develop themselves and the future. Our 15 000 students read courses and study programs in Business, H...
We constantly strive towards being one of Scandinavia and Europe's best environments for education, research and community engagement that meets the c...
Karolinska Institutet is a leading medical university whose mission is to improve people's health through research and education. Karolinska Institute...
Malmö University strives to be part of society at every level. Whether that is regionally, nationally or globally, its focus is making the world a bet...
Örebro University is one of the fastest growing universities in Sweden. We have 15,000 students and 1,300 staff. The university provides education an...
For more than a half-century, Umeå University has been evolving as the premier destination of higher education in northern Sweden. Throughout our prou...
Kristianstad University was founded in 1977. Today there are about 14,000 students at the campus, situated just 10 minutes from the town centre. On th...
Innovative, high-ranking Linköping University in southeastern Sweden offers a wide range of English-taught master’s programmes. Linköping University g...
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet – Swedish University of Agricultural Sciences) is a university with a clearly defined role in society: to take resp...