Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kristianstad, Thụy Điển 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kristianstad. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kristianstad đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kristianstad

Địa điểm
Thụy Điển
Kristianstad
Kristianstad University was founded in 1977. Today there are about 14,000 students at the campus, situated just 10 minutes from the town centre. On th...