Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Stockholm, Thụy Điển 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Stockholm. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Stockholm đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Stockholm

Địa điểm
Thụy Điển
Stockholm
KTH Viện Công nghệ Hoàng đã từng là một trong những trung tâm quan trọng của châu Âu của sự đổi mới và tài năng trí tuệ cho gần hai trăm năm. Được côn...
Karolinska Institutet là một trường đại học y khoa hàng đầu có nhiệm vụ là để cải thiện sức khỏe của người dân thông qua nghiên cứu và giáo dục. Phố...