Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Norrmalm, Thụy Điển 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Norrmalm. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Norrmalm đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Norrmalm. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Norrmalm đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for makin ... Đọc thêm

The University of Skövde is a government agency under the Department of Education. The Vice-Chancellor is the head of the agency. The University Board leads the university and is responsible for making sure that the agency performs according to official decisions. Đọc ít hơn