Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Lugano, Thụy Sĩ 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lugano. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lugano đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Lugano

Địa điểm
Thụy Sĩ
Lugano
Đại học Della Svizzera Italiana ( USI ) , là một trường đại học nói tiếng Anh và tiếng Anh bao gồm năm khoa: Kiến trúc trên khuôn viên Mendrisio; Khoa...
LUde.S. Nó sinh năm 1999, là một hiệp hội, trong Ticino, Thụy Sĩ, bởi sáng kiến của prof. Paolo Sotgiu, nhằm thúc đẩy và khuyến khích tất cả các hình ...