Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Beijing, Trung Quốc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Beijing. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Beijing đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Beijing

Địa điểm
Trung Quốc
Beijing
Một lực lượng rất có khả năng sẽ di chuyển thế giới của bạn. Mọi thứ chúng tôi làm là về IES ở nước ngoài sinh viên. Đội ngũ nghiên cứu sâu sắc của ...
Được thành lập vào năm 1819, trường kinh doanh đầu tiên trên thế giới, ESCP Europe được thành lập bởi một nhóm các học giả kinh tế và doanh nhân bao g...