Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Chiết Giang, Trung Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Chiết Giang. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chiết Giang đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Chiết Giang. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chiết Giang đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Zhejiang Wanli University (ZWU), situated in Ningbo, covers a total area of 95 hectares and consists of Qianhu Campus, Huilong Campus and Zhashan Base.

Zhejiang Wanli University (ZWU), situated in Ningbo, covers a total area of 95 hectares and consists of Qianhu Campus, Huilong Campus and Zhashan Base. Đọc ít hơn