Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hồ Bắc, Trung Quốc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hồ Bắc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hồ Bắc đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hồ Bắc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hồ Bắc đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Hubei University of Medicine (HUM) was founded as Wuhan Medical College, Yunyang School in November 1965 and renamed Tongji Medical University, Yunyang Medical College in 1986. In 1994, HUM was indepe ... Đọc thêm

Hubei University of Medicine (HUM) was founded as Wuhan Medical College, Yunyang School in November 1965 and renamed Tongji Medical University, Yunyang Medical College in 1986. In 1994, HUM was independently instituted as Yunyang Medical College under the Approval of the State Education Commission. In 1996, Yunyang Medical College passed the National Undergraduate Teaching Quality Assessment (TQA) an accreditation organized by the State Education Commission. Đọc ít hơn