Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Shanghai, Trung Quốc 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Shanghai. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Shanghai đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Shanghai

Địa điểm
Trung Quốc
Shanghai
Created in 1872 and based in Lyon, France, with multiple international campuses, emlyon business school is a top European business school devoted to l...
Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime...
The University of Manchester is one of the UK’s original 'redbrick' universities with a proud history, including 25 Nobel Prize winners among its lega...
Đại học Trung Quốc Dược phẩm (CPU), ban đầu trường dược phẩm quốc gia được thành lập vào năm 1936, là trường độc lập đầu tiên của Trung Quốc về dược v...