Alhambra Medical University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế để cung cấp giáo dục lâm sàng và giáo khoa xuất sắc với trọng tâm tích hợp. Đào tạo lâm sàng chỉ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sứ mệnh của Alhambra Medical University là cung cấp nền giáo dục chất lượng cao nhất hiện có về châm cứu và y học phương Đông trong một môi trường học tập tiến bộ.

Cung cấp cho cộng đồng một nguồn sẵn có và có thẩm quyền cao để chăm sóc sức khỏe bổ sung và thay thế.

Địa điểm

Alhambra

Address
West Mission Road,2215
91803 Alhambra, California, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn