American Osteopathic Board of Obstetrics and Gynecology

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Được thiết kế bởi các bác sĩ dành cho các bác sĩ, chứng nhận của hội đồng quản trị Hiệp hội Xương khớp Hoa Kỳ (AOA) đảm bảo sự tiến bộ của kiến thức và kỹ năng lâm sàng — không chỉ trong thời gian đầu mà trong toàn bộ sự nghiệp của bạn.

Chứng nhận hội đồng quản trị AOA là một dấu hiệu chất lượng quan trọng đối với bệnh nhân, nhà tuyển dụng, công ty bảo hiểm và cơ quan quản lý. Tham gia vào việc phát triển chuyên môn liên tục để có thể cải thiện kết quả và trải nghiệm của bệnh nhân.

Địa điểm

Chicago

Address
East Ontario Street,142
60611 Chicago, Illinois, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: