American Osteopathic College of Dermatology

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

American Osteopathic College of Dermatology (AOCD) được công nhận vào năm 1958 như một Trường Cao đẳng Chuyên khoa của Hiệp hội Xương khớp Hoa Kỳ. Cũng giống như nghề nắn xương đã phát triển trong hơn 100 năm qua, AOCD cũng đã phát triển. Trường của chúng tôi hiện có 469 Nghiên cứu sinh. Trường tham gia vào việc công nhận 32 chương trình nội trú đào tạo hơn 150 cư dân hàng năm. Khi quá trình đào tạo của họ kết thúc và được cấp chứng chỉ, họ có thể đăng ký làm Nghiên cứu sinh của American Osteopathic College of Dermatology .

American Osteopathic College of Dermatology đã phát triển vượt bậc trong 5 thập kỷ qua để trở thành một trường cao đẳng chuyên khoa mạnh và có ảnh hưởng. Sự hiện diện của chúng tôi được thiết lập tốt trong các môi trường học thuật và lâm sàng trên khắp Hoa Kỳ, cũng như trong nhiều đấu trường chính trị. American Osteopathic College of Dermatology là trường chuyên thúc đẩy việc thực hành da liễu nắn xương ở cấp quốc gia.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
North Baltimore Street,2902
63501 Kirksville, Missouri, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: