Bluefield State College School of Nursing and Allied Health

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sứ mệnh của Bluefield State College là cung cấp cho sinh viên một cơ hội tiếp cận và giá cả phải chăng cho giáo dục đại học công lập. Bluefield State College cam kết trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực.

Trường Y tá và Sức khỏe Đồng minh cung cấp các bằng cấp về điều dưỡng và công nghệ X quang / khoa học hình ảnh. Các chương trình được cung cấp bao gồm bằng tú tài và cao đẳng về điều dưỡng, bằng tú tài về khoa học hình ảnh và bằng liên kết về công nghệ X quang. Sứ mệnh của Bluefield State College School of Nursing and Allied Health là cung cấp một nền tảng giáo dục chất lượng, giá cả phải chăng và dễ tiếp cận về mặt địa lý cho các ngành nghề y tá, nhiều phương thức hình ảnh và các nghiên cứu về sức khỏe đồng minh. Trường cố gắng đáp ứng những nhu cầu này bằng cách cung cấp chất lượng giảng dạy và tư vấn cá nhân cho sinh viên tìm kiếm sự nghiệp trong các ngành chăm sóc sức khỏe. Các ngành y tế đồng minh nhấn mạnh mạnh mẽ các quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; do đó, trường này cố gắng duy trì những quy tắc đó trong đội ngũ giảng viên của mình và đưa những đặc điểm này vào các chuyên gia đầy tham vọng.

Địa điểm

Cánh đồng xanh

Address
Rock Street,219
24701 Cánh đồng xanh, phia Tây Virginia, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: