Cox College AKA Cox Health

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Cox College cam kết đạt được sự xuất sắc bằng cách đáp ứng nhu cầu giáo dục của sinh viên và cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Cox College cung cấp các bằng Cao đẳng, Cử nhân và Thạc sĩ về chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi cung cấp sự tương tác với giảng viên trong các lớp học nhỏ, trải nghiệm thực tế đa dạng của sinh viên với CoxHealth và cơ hội lãnh đạo sinh viên.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng; để cung cấp trải nghiệm khách hàng chất lượng; để cung cấp trải nghiệm lực lượng lao động chất lượng; để đạt được các thông lệ kinh doanh chất lượng; để thu thập dữ liệu và sử dụng các phương pháp đánh giá có hệ thống.

Địa điểm

Springfield

Address
North Jefferson Avenue,1423
65802 Springfield, Missouri, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: