East Central Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

East Central Community College (ECCC), với cơ sở chính đặt tại Decatur, Mississippi, và một trung tâm kỹ thuật và nghề nghiệp thứ cấp đặt tại Philadelphia, Mississippi, được thành lập vào năm 1928.

Tuyên bố sứ mệnh của trường tuyên bố: East Central Community College là một cơ sở giáo dục đại học công lập, mở, toàn diện, kéo dài hai năm, cung cấp giáo dục chuyển tiếp đại học, cơ hội đào tạo từ xa, các chương trình nghề nghiệp-kỹ thuật, dịch vụ phát triển lực lượng lao động và cung cấp kỹ năng để đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo của cư dân các quận Leake, Neshoba, Newton, Scott, và Winston nằm ở phía đông trung tâm Mississippi.

East Central Community College đã được công nhận ban đầu từ Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam (SACSCOC) để trao Bằng Cao đẳng vào năm 1939 và đã được công nhận lại sau mỗi thập kỷ kể từ đó.

Địa điểm

Decatur

Address
West Broad Street,275
39327 Decatur, Mississippi, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn