Institute Of Bioenergetic Medicine

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Institute Of Bioenergetic Medicine ( IBEM ) là một tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục, văn hóa và hiệp hội tâm linh của người da đỏ Hoa Kỳ (chủng viện) và một Hiệp hội biểu đạt tư nhân theo quy định của pháp luật. Institute Of Bioenergetic Medicine được dành riêng để bảo tồn các giáo lý về Tinh thần bản địa của người da đỏ và toàn thế giới. Những giáo lý này bao gồm các thực hành chữa bệnh tự nhiên của thầy tu / thầy lang Ấn Độ truyền thống. Y học tự nhiên này của người da đỏ còn được gọi là “Thiên đạo” (Thổ linh) hay “Thổ dược”.

Institute Of Bioenergetic Medicine là một chương trình giáo dục tâm linh, giáo dục truyền thống của người da đỏ và Y học bản địa trên toàn thế giới. Mỗi Institute Of Bioenergetic Medicine viên tốt nghiệp chủng viện The Institute Of Bioenergetic Medicine là một bộ trưởng và linh mục của chủng Institute Of Bioenergetic Medicine ( IBEM ) và sẽ khẳng định các quyền của họ với tư cách là công dân Mỹ theo các luật này. Với tư cách là bộ trưởng và linh mục, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi được coi là Bác sĩ và Bác sĩ Y tế Mục vụ và Bác sĩ Tự nhiên theo thực hành Y học Bản địa Toàn Mỹ và Ấn Độ truyền thống.

Địa điểm

Một trăm năm

Address
East Arapahoe Road,7400
80112 Một trăm năm, Colorado, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: