Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Y tế công cộng Bloomberg của Johns Hopkins cung cấp các chương trình chứng chỉ và thạc sỹ trực tuyến, bán thời gian, được thiết kế cho các chuyên gia làm việc trực tuyến. Các Chương trình trực tuyến cho Học tập Ứng dụng (OPAL) tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp đang nổi lên với nhu cầu lớn lao cho các chuyên gia có tay nghề cao.

Các khóa học sau đại học được dẫn dắt bởi các chuyên gia nổi tiếng đang định hướng lĩnh vực thông qua nghiên cứu và ứng dụng, trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Chọn từ 10 chương trình trực tuyến linh hoạt, được cung cấp bởi Trường Y tế Công cộng Số 1.

Địa điểm

Hoa Kỳ trực tuyến

Address
Hoa Kỳ trực tuyến, Hoa Kỳ

Baltimore

Address
North Wolfe Street,615
21205 Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn