Mississippi College School of Nursing

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sứ mệnh của Trường Điều dưỡng MC phù hợp với sứ mệnh của tổ chức là cung cấp chất lượng giáo dục điều dưỡng xuất sắc trong một cơ sở Cơ đốc giáo, chuẩn bị cho các nhà y tá tổng quát tham gia vào thực hành chuyên môn trong các môi trường đa dạng và tác động tích cực đến nghề điều dưỡng. Câu hát chính của MC Trường Dưỡng sinh khẳng định đức tin và sự hội nhập trong học tập: “Nguyện xin cho công ơn Chúa là Thiên Chúa của chúng con ngự trên chúng con; thiết lập công việc của tay chúng tôi cho chúng tôi vâng, thiết lập công việc của tay chúng tôi. ” Thi thiên 90:17 (NIV)

Địa điểm

Clinton

Address
Box 4037, Clinton, MS 39058
Clinton, Mississippi, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: