North-West College (all locations)

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Tây Covina

Address
West Garvey Avenue North,2121
91790 Tây Covina, California, Hoa Kỳ

Bờ sông

Address
La Sierra Avenue,4550
92505 Bờ sông, California, Hoa Kỳ

Anaheim

Address
North Brookhurst Street,511
92801 Anaheim, California, Hoa Kỳ

Pomona

Address
West Holt Avenue,134
91768 Pomona, California, Hoa Kỳ

Glendale

Address
North Brand Boulevard,221
91203 Glendale, California, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.