Northern Illinois University Online

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tạo tương lai của bạn với NIU

Tạo một trải nghiệm giáo dục độc đáo như bạn và theo đuổi đam mê của bạn ngay từ ngày đầu. Có được sự chuẩn bị mà bạn cần cho một cuộc sống và sự nghiệp thành công và sự hỗ trợ cá nhân mà bạn xứng đáng. Chào mừng bạn đến nơi lối sống đại học lớn đáp ứng sự chú ý cá nhân.

Tương lai của bạn. Trọng tâm của chúng tôi.

Địa điểm

DeKalb

Address
1425 W. Lincoln Hwy.
60115 DeKalb, Illinois, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn