Touro University Nevada

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Touro University Nevada là một trường đại học phi lợi nhuận tập trung vào việc tác động tích cực đến cộng đồng của chúng ta trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Các giá trị của chúng tôi xung quanh công bằng xã hội, theo đuổi trí tuệ và phục vụ nhân loại luôn kiên định và thể hiện rõ ràng trong hành động của sinh viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi.

Touro Nevada được thành lập dựa trên các giá trị của người Do Thái về giảng dạy, phục vụ và học tập - và chúng cũng đại diện cho các giá trị cốt lõi của chúng tôi. Mong muốn của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục mở rộng cho cộng đồng Nevada của chúng tôi và hơn thế nữa. Chúng tôi cố gắng thể hiện giá trị của mình trong mọi tương tác.

Địa điểm

Henderson

Address
American Pacific Drive,874
89014 Henderson, Nevada, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình