Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kampala, Uganda 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kampala. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kampala đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kampala

Địa điểm
Uganda
Kampala
Cavendish University Uganda (C.U.U.) is licensed and accredited by the Uganda National Council for Higher Education (UNCHE), and was established in 20...