Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kiev, Ukraina 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kyiv. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kyiv đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kyiv

Địa điểm
Ukraina
Kyiv
Established in 1898 the Kyiv Polytechnic Institute (Igor Sikorsky KPI) – is one of the oldest technical university of Ukraine, Europe and world.