Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Lusaka, Zambia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lusaka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lusaka đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Lusaka

Địa điểm
Zambia
Lusaka
Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality i...
UNICAF has partnered with the University of South Wales to offer a variety of courses. The University of South Wales is one of the largest in the U...